חיפוש

משבר הקורונה הוא גם הזדמנות

איך אנו יוצרים הזדמנויות עבור העסק שלנו עבור לקוחותינו ועובדינו היקרים,

משבר הקורונה תקף אותנו ללא הכנה מראש, רוב העסקים לא נערכו למשבר מסוג זה.

בזמנים שכאלו, עלינו לעצור ולחשוב ,לעצור ולבדוק מהי מהות העסק שלנו, את מי הוא שירת עד היום ואת מי הוא יכול לשרת בתקופה זו .


עלינו להתבונן בעסק הנוכחי , מהן החוזקות ומהן החולשות שלו.

אבל מעל הכול מה הן ההזדמנויות שלו בתקופה זו?