top of page

סדנת מכירות טלפונית

ארבעה מפגשים דו שבועיים במשרדים עם אנשי השירות

  • 6 שעות
  • Customer's Place

תיאור השירות

ארגונים רבים מודעים לחשיבות אנשי השירות והפיכתם משירות מגיב לשירות יוזם תוך שימוש בתסריטי שיחה אינטלגנטיים המעניקים ללקוח תחושת בטחון ושייכות לארגון


פרטי איש הקשר

vicky@lichee.co.il


bottom of page